Giao diện Website Bệnh viên Y tế TMI_Health_Kids_110010

Tiếp theo chính là giao diện Website Bệnh viên Y tế TMI_Health_Kids_110010, được thiết kế đặc biệt cho các dịch vụ y tế. Các bệnh viện, bác sĩ, nha sĩ, phòng khám sức khỏe, đều có thể sử dụng Theme tuyệt vời này.

Với các tiện ích như:

  • Hệ thống đặt hẹn toàn diện và có thể tùy biến.
  • Có nhiều phần dành riêng để giới thiệu dịch vụ của bạn.
  • Tích hợp mẫu liên hệ FormGet.
  • Tích hợp bản đồ Google.
thiet ke website tmi health kids 110010