Giao diện Website Bệnh viên Y tế TMI_Health_Kids_11009

Giao diện Website Bệnh viên Y tế TMI_Health_Kids_11009 giúp bạn xây dựng một cửa hàng y tế trực tuyến. Một Website thương mại điện tử chuyên nghiệp cho ngành y tế. Bạn có thể quảng bá các dịch vụ, thiết bị y tế của mình. Theme này cũng cung cấp tính năng để bạn sắp xếp danh mục sản phẩm, dịch vụ, thiết bị một cách khoa học, hợp lý.

TMI_Health_Kids_11009 cũng được tích hợp với WooCommerce để bạn có thể bán sản phẩm trực tuyến, bán qua cổng PayPal an toàn.

thiet ke website tmi health kids 11009