Bảng giá bài PR báo Người Lao Động

Booking các bài PR thông qua dịch vụ của Thiên Minh để được nhận mức chiết khấu hấp dẫn, thời gian lên bài nhanh chóng, đảm bảo chiến dịch của doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, đúng theo kế hoạch.

Liên hệ Booking Bài PR

Phòng quảng cáo Công ty TNHH Ứng Dụng Thiên Minh
Hotline: 0944551086
Email: hungtm@thienminhtech.com