Website Nhất Phẩm Hoàng Gia

Năm 2020 – 2030 Tập đoàn Nhất Phẩm Hoàng Gia sẽ trở thành Tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực, mở rộng phạm vi hoạt động đa quốc gia nhằm khẳng định giá trị – thương hiệu Việt trên thị trường Quốc tế.

Tập đoàn Nhất Phẩm Hoàng Gia sẽ hình thành các Hội liên hiệp thương mại để xúc tiến thương mại toàn cầu, hỗ trợ các thành viên phát triển vững mạnh – trường tồn.

Giao diện website Nhất Phẩm Hoàng Gia