Website Quỹ Phú Hưng FM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM), tiền thân là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Chiến Thắng, được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 2007. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn trong nước, PHFM có chiến lược hoạt động ổn định, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách đẩy mạnh năng lực tư vấn đầu tư và nghiên cứu thị trường.

Bắt đầu từ năm 2016, PHFM chính thức công bố quỹ thành viên đầu tiên – Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF). Thành công của dịch vụ quỹ thành viên là nền tảng của Dịch vụ Quản lý quỹ của Công ty. Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng nghiên cứu, PHFM đã mở rộng nhóm nghiên cứu của mình với hơn 10 nhà phân tích chuyên nghiệp kể từ năm 2019 và đang cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cơ bản hàng ngày. Là một tổ chức quản lý tài sản chuyên nghiệp, PHFM có tầm nhìn là giúp cho khách hàng, với các mục tiêu đầu tư khác nhau, được hưởng lợi từ sự phát triển của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam.

Thiết kế Giao diện website Quỹ Phú Hưng