Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20001

Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20001 là một theme sự kiện WordPress phong phú, hoàn hảo cho bất kỳ loại sự kiện nào mà bạn đang nghĩ tới. Theme này có thể tùy chỉnh nâng cao này cung cấp tất cả các tính năng thiết yếu cho một trang web sự kiện: quản lý vé, địa điểm, diễn giả, buổi họp, nhà tài trợ và mọi thứ khác cần thiết để có một sự kiện thành công.

Các tính năng bổ sung bao gồm năm biến thể trang chủ, đếm ngược sự kiện, tích hợp với Google Maps và MailChimp, cho phép bạn đưa trang web của bạn lên một tầm cao mới.

thiet ke website tmi event 20001