Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20050

Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20050 là một chủ đề WordPress hội nghị rất linh hoạt. Nó phù hợp cho nhiều loại hội nghị, sự kiện và người viết blog sự kiện.

Ngoài ra TMI-Event-20050 còm bao gồm các khối nội dung tùy chỉnh cho các sự kiện, diễn giả, danh mục đầu tư, hỗ trợ WooCommerce bán vé và chấp nhận thanh toán trực tuyến.v..v…

thiet ke website tmi event 20050