Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20049

Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20049 được xây dựng đặc biệt cho các sự kiện, hội nghị và người tổ chức sự kiện. Nó bao gồm các widget tùy chỉnh, nhiều sidebars, một khu vực widget tiêu đề và các sự kiện sắp tới.

Các trang có chiều rộng đầy đủ, tương thích với plugin để tạo một trang web đa ngôn ngữ một cách dễ dàng, hình ảnh tiêu đề lớn và hơn thế nữa.

thiet ke website tmi event 20049