Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20008

Mẫu website hội thảo sự kiện TMI-Event-20008 giúp dễ dàng tổ chức nhiều sự kiện như hội nghị, triển lãm, triển lãm thương mại, lễ trao giải, các chức năng hàng năm, hội thảo và nhiều thứ khác.

TMI-Event-20008 có thiết kế tao nhã tập trung chú ý đến các chi tiết quan trọng như lịch biểu sự kiện, diễn giả, đếm ngược sự kiện và vị trí. Hơn nữa, theme này cho phép bạn dễ dàng bán vé, xử lý đăng ký, và giúp người tham dự được cập nhật thông qua các phòng trưng bày ảnh chuyên dụng và mục blog.

Theme này hoàn toàn responsive và bao gồm nhiều tùy chọn tùy chỉnh, hai biến thể trang chủ, chế độ xem dạng lưới và danh sách các sự kiện, và nhiều hơn nữa.

thiet ke website tmi event 20008