Cài đặt và cấu hình

Cách cài đặt để page được chỉnh sửa bằng WPBakery Page Builder

Cách cài đặt

B1: Chọn WPBakery Page Builder → Role Manager

thiet ke website thienminh huong dan wordpress pagebuilder hinh1

B2: Chọn phần Role Manager, mục Post types thì sẽ có 3 lựa chọn là Pages Only, CustomDisabled thì chọn Custom

thiet ke website thienminh huong dan wordpress pagebuilder hinh2

B3: Nó sẽ liệt kê các dạng trang như post, page, product… tùy thuộc vào page bạn thuộc dạng trang nào thì tích dấu vào ô đó.

thiet ke website thienminh huong dan wordpress pagebuilder hinh3

B4: Nhấn Save Changes để lưu

thiet ke website thienminh huong dan wordpress pagebuilder hinh4

B5: Trên thanh đen của web sẽ có dòng chữ Edit with WPBakery Page Builder là thành công và có thể chỉnh sửa trang với WPBakery Page Builder

thiet ke website thienminh huong dan wordpress pagebuilder hinh6