Cài đặt và cấu hình

Cách cài đặt để page được chỉnh sửa bằng WPBakery Page Builder

Cách cài đặt

B1: Chọn WPBakery Page Builder → Role Manager

B2: Chọn phần Role Manager, mục Post types thì sẽ có 3 lựa chọn là Pages Only, CustomDisabled thì chọn Custom

B3: Nó sẽ liệt kê các dạng trang như post, page, product… tùy thuộc vào page bạn thuộc dạng trang nào thì tích dấu vào ô đó.

B4: Nhấn Save Changes để lưu

B5: Trên thanh đen của web sẽ có dòng chữ Edit with WPBakery Page Builder là thành công và có thể chỉnh sửa trang với WPBakery Page Builder