Themes Wordpress

Thêm ảnh background cho tiêu đề của trang

Hình ảnh ví dụ về 3 trang khi chưa thêm tiêu đề và background cho tiêu đề ( gồm trang sản phẩm, tin tức, liên hệ):

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 3

Trang Sản Phẩm

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 1

Trang Tin Tức

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude

Trang Liên Hệ

Sau đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Giao diện chọn Theme Options ( ở đây là Stylista Options)

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress themeoptions 1

 

Bước 2: Ở giao diện Stylista Options, chọn mục Blog Settings, kích chọn Title bar On, điền tên tiêu đề, thêm ảnh nền, tùy chỉnh vị trí, kiểu ảnh nền, màu nền phù hợp sau đó nhấn save để hoàn tất

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 4

Tương tự với trang sản phẩm và trang liên hệ, ta lần lượt vào Page SettingsShop settings  để tùy chỉnh:

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 8

 

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 5

Shop Settings ( Trang sản phẩm)

 

Kết quả:

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 6

Trang Sản Phẩm

 

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 7

Trang Tin Tức

 

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 9

Trang Liên Hệ