Cài đặt và cấu hình

thiet ke website thiet ke website thienminh huong dan wordpress pagebuilder anhdaidien
1 năm trước

Cách cài đặt để page được chỉnh sửa bằng WPBakery Page Bu...

Cách cài đặt B1: Chọn WPBakery Page Builder → Role Manager B2: Chọn phần Role Manager, mục Post types thì sẽ có 3 lựa chọn là Pages Only, Custom và Disabled thì chọn Custom B3: Nó sẽ liệt kê các dạ...

1 năm trước

Theme option và những cài đặt cơ bản

Đầu tiên, ta vào Giao Diện chọn Theme Option (ở đây tên giao diện là Stylista nên sẽ là Stylista Option)   Bảng Theme Option sẽ có các mục tùy chỉnh sau: General Settings: bao gồm các cài đặt hiển ...

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress khamphawidget avatar
1 năm trước

Khám phá widget trên wordpress

Bước 1: Vào giao diện -> Chọn Widget, tại đây sẽ có các widget mà giao diện sử dụng hỗ trợ sẵn Bên phải màn hình chính là các thanh sidebar sẽ chứa các Widget, tùy vào mục đích sử dụng mà các thanh...

thiet ke website thiet ke website thienminh huong dan wordpress chinhdinhdang anhdaidien
1 năm trước

Thiết lập tiếng Việt và định dạng thời gian cho WordPress

Thiết lập tiếng Việt cho WordPress Đôi khi bạn đang dùng tiếng Việt nhưng muốn chuyển sang tiếng Anh hoặc ngược lại trong wordpress, ta có thể làm nhiều cách nhưng cách đơn giản nhất là: B1: Vào Cà...