Cài đặt và cấu hình

Thiết lập tiếng Việt và định dạng thời gian cho WordPress

Thiết lập tiếng Việt cho WordPress

Đôi khi bạn đang dùng tiếng Việt nhưng muốn chuyển sang tiếng Anh hoặc ngược lại trong wordpress, ta có thể làm nhiều cách nhưng cách đơn giản nhất là:

B1: Vào Cài Đặt → Tổng Quan

B2: Di chuyển xuống phần tùy chọn trang có 2 mục là Ngôn ngữ của trangĐịnh dạng thời gian. Sau đó, chỉnh Ngôn ngữ của trang về Tiếng Việt

Định dạng thời gian cho WordPress

B1: Trước khi chỉnh Định dạng thời gian, vào phần Múi giờ chỉnh về UTC + 7

B2: Sau khi chỉnh Múi giờ xong, vào mục Định dạng thời gian chọn kiểu định dạng thời gian mong muốn

B3: Nhấn vào nút Lưu thay đổi để lưu