Themes Wordpress

thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 6
2 năm trước

Thêm ảnh background cho tiêu đề của trang

Hình ảnh ví dụ về 3 trang khi chưa thêm tiêu đề và background cho tiêu đề ( gồm trang sản phẩm, tin tức, liên hệ): Trang Sản Phẩm Trang Tin Tức Trang Liên Hệ Sau đây là các bước thực hiện: Bước 1: ...

2 năm trước

Theme option và những cài đặt cơ bản

Đầu tiên, ta vào Giao Diện chọn Theme Option (ở đây tên giao diện là Stylista nên sẽ là Stylista Option)   Bảng Theme Option sẽ có các mục tùy chỉnh sau: General Settings: bao gồm các cài đặt hiển ...

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress khamphawidget avatar
2 năm trước

Khám phá widget trên wordpress

Bước 1: Vào giao diện -> Chọn Widget, tại đây sẽ có các widget mà giao diện sử dụng hỗ trợ sẵn Bên phải màn hình chính là các thanh sidebar sẽ chứa các Widget, tùy vào mục đích sử dụng mà các thanh...

thiet ke website thiet ke website thienminhtech cai dat theme
2 năm trước

Cài đặt theme và plugin đi kèm

Cài đặt theme Bước 1: Trong giao diện WordPress ta vào mục Giao diện, Nhập tên giao diện vào ô tìm giao diện để tìm giao diện  có sẵn trên WordPress để sử dụng Ngoài ra, ta có thể tải giao diện khá...