bg_image
thiet ke website thienminh huongdanwordpress backgroundtieude 6

Thêm ảnh background cho tiêu đề của trang

Hình ảnh ví dụ về 3 trang khi chưa thêm tiêu đề và background cho tiêu đề ( gồm trang sản phẩm, tin tức, liên hệ): Tr...

Theme option và những cài đặt cơ bản

Đầu tiên, ta vào Giao Diện chọn Theme Option (ở đây tên giao diện là Stylista nên sẽ là Stylista Option)   Bảng Theme...

thiet ke website thienminhtech huongdanwordpress khamphawidget avatar

Khám phá widget trên wordpress

Bước 1: Vào giao diện -> Chọn Widget, tại đây sẽ có các widget mà giao diện sử dụng hỗ trợ sẵn Bên phải màn hình chín...

thiet ke website thiet ke website thienminhtech cai dat theme

Cài đặt theme và plugin đi kèm

Cài đặt theme Bước 1: Trong giao diện WordPress ta vào mục Giao diện, Nhập tên giao diện vào ô tìm giao diện để tìm g...

Thông tin dịch vụ

Quý khách nhập email để nhận thông tin khuyến mãi dịch vụ