Themes Wordpress

Cài đặt theme và plugin đi kèm

Cài đặt theme

Bước 1: Trong giao diện WordPress ta vào mục Giao diện,

Nhập tên giao diện vào ô tìm giao diện để tìm giao diện  có sẵn trên WordPress để sử dụng

Ngoài ra, ta có thể tải giao diện khác có sẵn lên wordpress để sử dụng.

Bước 2:Nhấn xem thử để xem bản demo của giao diện ta muốn sử dụng trước khi nhấn cài đặt.

Bước 3: Sau khi cài đặt  xong, ta nhấn kích hoạt để bắt đầu sử dụng 

 

 

Cài đặt Plugin đi kèm

Bước 1: Sau khi cài đặt giao diện xong, ta vào Giao diện chọn mục Install Plugins để tiến hành cài đặt các Plugin đi kèm

 

Bước 2: Nhấn cài đặt tất cả các Plugin có trong mục Install Required Plugins, sau khi cài xong nhấn kích hoạt để hoàn tất

Các plugin trong hình đã được cài đặt và kích hoạt trước nên chỉ hiện nút update